Sirtaki kursunda verilen eğitimler hem yetişkinler hem çocuklar için geçerlidir. Toplu halde ya da solo yapılabilen sirtaki dans kursu eğitimlerinde figür bakımından farklılıklar bulunabilmektedir.

Genellikle solo hareketlerde kullanılan dönüşler toplu hareketlerde yerini belirgin figürlere bırakmaktadır. Çocuklara verilen eğitim süreci daha basit uygulamalara dayandırılmakta, oyun ile dans birbirine karıştırılarak eğlenceli hale getirebilmektedir. Yetişkin sitraki kursları daha zor olabilmektedir.