Amatörlükten profesyonelliğe uzanan dans ile çevrili bir yol.

Detaylı Bilgi

Eğitim Süresi

  • Genellikle 1 ve 2 ay arasında değişen rumba kursu eğitim süreçleri kişisel başarı düzeyiyle de doğru orantılıdır. Dans partnerlerinin birbirleriyle uyumlu olması, figürleri dansa uygun olarak uygulayabilmesi ve kişisel çalışma programlarına öncelik tanıması da rumba kursu sürecini hızlandıran etmenler arasında yer almaktadır.

    Dansta profesyonelleşmek isteyen kişiler, 3 ay ve üzeri süreçlerde eğitime tabi tutulabilmektedir. Bir düğün dansı olarak da öğretilebilen dansta, çiftlere özgü hızlandırılmış beş ve altı ay arasında değişen eğitim süreçlerini de kapsayabilmektedir. Rumba teknikleri iyi bir şekilde öğrenildiğinde diğer danslar için de altyapı oluşturmaktadır.