Geleneksel dansların en bilineni, mertliğin ve yiğitliğin dansı Zeybek!

Detaylı Bilgi

Nasıl Bir Dans?

  • Batı Anadolu ile özdeşleşmiş bir dans türü olan zeybek, dört farklı türe ayrılmakta, genellikle yiğitlik ve kahramanlık gibi temalar içeren koreografilerden oluşmaktadır. Ağır ritimle hareketlere dayanan dansta, tek bir dansçı bulunabildiği gibi bir çember halinde de dizilen bir kaç dansçı da yer alabilmektedir.

    Çoğunlukla yavaş ve çevik hareketlerle yapılmaktadır. Zurna ve davul gibi ana enstrümanlarla gerçekleştirilmektedir. İki veya daha fazla dansçı tarafından uygulanabilmektedir. Birden fazla tür içerebilmektedir.