Kafkas kültürünün ve zenginliğinin sahnelerde canlanan hali.

Detaylı Bilgi

Nasıl Bir Dans?

  • Kafkasya’nın uzun yıllardır günlük yaşamına yer etmiş bir dans türü olarak bilinen Kafkas dansı düğünler, yaz geceleri ve bayramda oynanmakta olan bir danstır. Halkın direnme kararlığını, gücünü ve eşlerine duydukları saygıyı ifade eden dansta ciddiyet ön plandadır. Kadınların nezaketini ve güzelliğini yansıtır, hareketler dansın çeşitlerine göre değişmektedir.

    Gazağı adı verilen dansta hareketler hızlı ve coşkuludur. Savaşı temsil eden dansta teknik hareketler yoğun olarak kullanılmaktadır. Azerbaycan’ın lirik oyunu olarak bilinen tamara ise yine ritmin yoğunluğu dikkat çekmektedir.

    Ağır figürler ve dans hareketleriyle oynanan gelin havasında ayrılık ve kavuşma temaları üzerinde yoğunlaşılır. Dansların temelinde kahramanlık ve sevgi gibi kavramlara yer verilir. Kafkas kursu süresince dans türünün ruhunu dansçılara verebilmek adına hem teorik bilgiler verilir hem de uygulamalı çalışmalar yapılır. Dansta kıyafetler de büyük bir önem taşımaktadır.